AT LEVE MED DEPRESSION

for undervisere

Tema 1

HVAD ER DEPRESSION?

Depression defineres på denne måde ud fra et klinisk perspektiv, men disse diagnosemanualer synes at glemme et vigtigt aspekt, nemlig hvordan personer som lever med depression, oplever det. Så hvordan ser depression ud fra et 1. persons perspektiv?

HVAD ER DEPRESSION?

VIS TEMA

Tema 2

Hvornår er man deprimeret?

Hvad taler vi om, når vi taler om en depression? Kan man have en depression, uden at have en diagnose? Er det en sygdom eller en lidelse, og hvor ked af det skal man være, før det bliver en sygdom? Hvad er Hamilton-testen og DSM-V? Hvilke forskellige opfattelser kan man have om depression?

Hvornår er man deprimeret?

VIS TEMA

Tema 3

HVORFOR BLIVER MAN DEPRIMERET?

Depression kendetegnes typisk ved at det er en lidelse der kan ramme os alle, men at årsagerne til at vi får depression kan være meget forskellige og en kombination af mange forskellige faktorer. Så hvorfor bliver man deprimeret?

Hvorfor bliver man deprimeret?

VIS TEMA

Tema 4

FORSKELLIGE VINKLER PÅ DEPRESSION​​

Depression er et komplekst fænomen, og alt efter hvem man taler med, vil der være et hav af forskellige meninger om og definitioner på depression. Hver faglig disciplin har deres egne måder at anskue verdenen på, med deres egne metoder og indgangsvinkler, der farver måden man forstår og behandler et emne, i dette tilfælde depression.

FORSKELLIGE VINKLER PÅ DEPRESSION​​

VIS TEMA

Tema 5

Skyld, skam og identitet

Selvbebrejdelse er et grundlæggende symptom i depression. Personer med depression lever ofte ikke op til de forventninger, vi har til os selv, og andre har til os. Det kan starte en ond cirkel af selvbebrejdelse, som forværres, hver gang vi ikke formår at gøre, det vi burde. Fokusset herpå kan blive næsten sygelig og skabe den skam, som er karakteristisk for depression.

Skyld, skam og identitet

VIS TEMA

TEMA 6

Sociale relationer og depression

Det er svært for en person med depression at leve op til de sociale forventninger. Men for personen med depression er relationerne af stor betydning, og for mange er de afgørende for få en bedre tilværelse. Dvs. personer med depression har brug for nære relationer, men har svært ved at opretholde dem. Så hvad gør man ved sådan et dilemma?

Sociale relationer og depression

VIS TEMA

tema 7

Hvad er normalt?

Det kan være svært at skelne mellem en person der er deprimeret og en person, der er meget ked af det, sørger eller er gået ned med stress . Det ’at være ked af det’, ’at sørge’ og 'blive overbelastet' er menneskeligt og meget normalt, så hvornår bliver det ’unormalt’ og ’sygeligt’ som i depression?

Hvad er normalt?

VIS TEMA