Skip to content

TEMA 4

FORSKELLIGE VINKLER PÅ DEPRESSION

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

Depression behandles og undersøges indenfor en række forskellige fagfelter. Fagfelterne har hver deres egne udgangspunkter, teorier, mål og motiver ift. depression og har derfor mange forskellige bud på, hvordan depression skal forstås og behandles. 

Så hvad er depression set fra forskellige fagligheders ståsteder? Hvad siger psykiateren? Hvad siger psykologen? Hvordan kan man vurdere de forskellige fagligheders syn ift. hinanden? Er der en tilgang, som er den rigtige? Det kan være svært at danne sig et helhedsindtryk over, hvad depression er, og hvordan det kan behandles.

Det er interessant også at se på depression fra en historisk vinkel. Historisk set har forståelsen og behandlingen af depression udviklet sig meget, og depression er f.eks. tidligere blevet kaldt melankoli og hysteri. 

I dette tema forholder vi os til depressionsdiagnosen, som den er i dag, men det er også vigtigt at forstå, at diagnosen hele tiden ændrer sig. 
Læringsmål

• At reflektere over hvordan forskellige fagligheder har forskellige syn på depression og dermed også på, hvordan depression behandles bedst muligt.

• At forstå hvordan synet på depression har ændret sig gennem tiderne, og at det har haft stor betydning for, hvordan man har forsøgt at hjælpe mennesker med depression.

Aktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at eleverne har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge én eller flere af aktiviteterne.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 4, tage noter.

AKTIVITET 4.1 – Diskussion om: Hvorfor ændrer en diagnose sig kulturelt og historisk?

AKTIVITET 4.2 – Rollespil: Forskellige faglige discipliners vinkler på depression

Tips til evaluering

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser, ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter.