Skip to content

TEMA 4

FORSKELLIGE VINKLER PÅ DEPRESSION​

TIL STUDERENDE

INDHOLD

• At forstå hvordan synet på depression har ændret sig gennem tiderne.
• At få forståelse for hvordan forskellige fagligheder har forskellige syn på depression, og hvordan depression bør behandles.

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKStEN HERUNDER

- Episode 3: Sort Galde (hele episoden)

- Episode 6: Lægen og Tandbørsten (08.26-19.11)

 

Har det altid været sådan, at man skal kæmpe med fordomme og misforståelser om depression? 

Vi hører en filosof fortælle om psykiatriens historie ift. tanker om depressionen. Vi hører om melankoli i antikken, og forestillingen om, at melankoli var noget hos særlige mennesker.

Vi hører også en ergoterapeut fortælle om, hvordan hun kan hjælpe depressive, og om hvordan selv små ting kan være et stort skridt i den rigtige retning, selvom det er meget individuelt. 

Desuden hører vi overvejelser ift., at man tager fejl, hvis man kun betragter depression som en sygdom med symptomer.

OBS: Mens du lytter til denne podcast, skal du, tage noter om: 

1) Hver faglige disciplin, der nævnes (f.eks. ergoterapi og psykiatri)

2) Hvordan du opfatter hver fagligheds syn på depression.

3) Hvordan faglighederne tilbyder behandling. (bare kom med dit bedste bud!)

FORBEREDELSE

LÆS TEKStEN HERUNDER og derefter to oplevelser fra depressionsbehandlinger

Forskellige faglige vinkler på depression

Depression er et komplekst fænomen, og alt efter hvem man taler med, vil der være et hav af forskellige meninger om og definitioner på depression, alt efter om man taler med en læge, psykolog, psykiater, historiker, evolutionspsykolog, samfundsanalytiker, filosof m.m.

Hver faglig disciplin har deres egne måder at anskue verdenen på med deres egne metoder og indgangsvinkler, der farver måden man forstår og behandler et emne som i dette tilfælde depression. Behandlingsmetoderne synes endeløse, og inkluderer bl.a. medicin, gruppeterapi, samtaleterapi, elektrochok, psykoterapi, kognitiv terapi, ergoterapi.

Dog har hver enkelt person forskellige problemer og årsager til deres depression, og derfor passer en behandlingsform ikke nødvendigvis til alle. Man ser f.eks. at medicin kun har en effekt i 60-70% af tilfældene, så hvilken tilgang er den rigtige?

Og hvordan skal man tackle dette virvar af behandlinger, der alle har vist sig effektive i nogle situationer og ineffektive i andre? Man må derfor stille sig kritisk overfor de forskellige positioner, lytte til deres argumenter, og så vidt, på bedst mulig basis, forsøge at drage sig konklusioner, om hvordan de hver især passer (eller ikke passer) til at forstå og behandle depression.

To oplevelser på behandling for depression:

Line fortæller om gruppeterapi

Samtale ml. Daniel og praktiserende læge angående behandling af Daniels depression

FORSLAG TIL
AKTIVITETER

AKTIVITET 4.1 - Diskussion om: HVORFOR ÆNDRER EN DIAGNOSE SIG KULTURELT OG HISTORISK?

I klassen:
Se klip

Se i fællesskab i klassen klippet Psykiatriens historie fra teaterstykket “Menneskebyrden”.

2 & 2:
Diskutér

Ud fra de historiske eksempler, som I har hørt fra podcasten og set fra teaterstykket, diskuter, hvordan man behandlede mennesker med depression: Hvordan er personerne med depression historisk blevet anset? Hvordan kan disse syn kritiseres?


Individuelt:

Find billeder af fortidens behandlingsinstrumenter og metoder på nettet. Søg f.eks. på “dårekiste” eller andre søgeord, I kan finde frem til.

2 & 2:
Diskutér

Vis hinanden de billeder, I har fundet.

Reflektér sammen over, hvilken effekt I tror, det vil have for jer at få denne slags behandling.

Hvad tænker I, var deres logikker, ideer og tanker bag disse metoder? 

Hvordan tror I, de har tænkt om den sygdom, vi i dag ville kalde “depression”? 

Fælles i klassen
Diskutér

I præsenterer jeres billedeksempler på behandlingsmetoder, og diskuterer konsekvenserne af disse behandlingssystemer og metoder, samt hvorfor en forståelse og diagnose af depression mon forandrer sig over tid?

AKTIVITET 4.2 - Rollespil: Forskellige faglige discipliners vinkler på depression

Hvordan behandler vi mennesker med depression? 

Indenfor de forskellige faglige discipliners tilgange er der forskellige former for normer eller idealer. Det gælder både psykiatrien, psykologien, ergoterapien, psykoterapien med flere. 

Indenfor hver faglighed har man ideer om og erfaringer med, hvilken retning personen med depression skal bringes hen og med hvilke metoder. 

 

Individuelt:
Tegn et kort

I har hørt og læst om forskellige fagligheders syn på depression og behandling af depression. Nu skal I bruge de noter, som I tog, mens I lyttede til podcasten og jeres viden fra teaterstykket og citatet.

Opskriv flest mulige forskellige faglige discipliner, som behandler depression, brug bl.a. dine tidligere noter, men led også på nettet. 

Tegn en et form for kort over de forskellige fagdiscipliner.

Skriv på dit kort, ud for hvert fagområde, stikord til, 

a) Hvilket syn de forskellige fagligheder har på depression.

 b) Hvilke former for behandlinger de tilbyder.

Hvordan er f.eks. den psykologiske tilgang versus den psykiatriske tilgang til behandling?

Få så mange faglige discipliner og behandlingstilgange med som muligt.

I grupper:
Diskutér

Diskutér de kort, som I hver især har tegnet.

Hvilken fagperson kan hjælpe med hvad?

Hvilke forskelle ser I?

Hvilke argumenter har hver faglig disciplin for egen behandling? 

Individuelt:
Research

Lav nu lidt mere research på hver faglige disciplin.

Søg f.eks. i bøger eller på hjemmesider. Brug 10-15 min. til at undersøge disciplinernes:

Tilbud om behandling for mennesker med depression. 

Bruger de f.eks. piller, mindfullness, gruppeterapi eller samtaler? 

Hvilke syn på og holdninger har de til depression?

I grupper:
Rollespil

Nu skal I skabe et rollespil. Del rollerne ud:

• Rolle 1: Person med depression: Find på 3 ting, som personen kæmper med pga. depressionen.

• Rolle 2-5: De andre i gruppen påtager sig hver deres faglige behandler rolle (praktiserende læge, psykolog, psykiater, ergoterapeut, psykoterapeut m.fl.).

Spil nu rollespillet med hinanden i gruppen (sæt selv tid på). 

Forsøg at forblive i hvert jeres fagperspektiv. 

Find gode argumenter for, hvorfor I hver især med jeres behandlerbaggrund kan løse de problemer, som personen med depression har. 

Må den med de bedste argumenter vinde!