Skip to content

TEMA 1

HVAD ER DEPRESSION?​

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

I det første tema præsenteres eleverne for videnskabelige beskrivelser af depression. Målet er, at eleverne gennem diskussioner udvikler et nuanceret syn på, hvad depression er.

Eleverne bliver præsenteret for tekster, podcasts og videoer, så de får viden om depression i forskellige formater og nuancer.


Vi ønsker at bidrage til et nuanceret syn på depression, da den klassiske, kliniske definition af depression og de fordomme, som mange mennesker har ift. depression, overser mange af de nuancer, der er i det at leve med depression.


Igennem temaets materialer og øvelser kommer eleverne bl.a. til at diskutere kendetegn og symptomer ved depression og de høje krav, som mennesker med depression ofte stiller til sig selv.


En af pointerne er, at oplevelsen af depression ikke altid stemmer overens med diagnosen “depression”. Det kompliceres yderligere af, at diagnosen for depression er i en stadig udvikling. Så selvom man har en diagnose for, hvad depression er, så er det alligevel et fænomen, som man ikke rigtig forstår endnu.


Vores intention er, at eleverne gennem arbejdet med materialerne og aktiviteterne udvikler deres eget nuanceret syn på, hvad depression er.


Læringsmål for lektionen

• At forstå og diskutere kendetegn og symptomer på hvad depression er fra et videnskabeligt og et oplevet perspektiv.

• At undersøge og reflektere over egne og andres forståelse og fordomme ift. hvad depression er.

• At udarbejde og gennemføre kvalitative interviews og argumentere for egne analyser på et teoretisk grundlag.

• At undersøge hvordan man kan observere og opleve bestemte sindstilstande og udvikle beskrivelser af sådanne tilstande (også under tema 2).

Læringsaktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at eleverne har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge en eller flere af aktiviteterne.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 1

AKTIVITET 1.1 – Kortlæg og diskutér: Hvad er depression?

AKTIVITET 1.2 – Kvalitativ spørgeundersøgelse – viden og fordomme om depression

AKTIVITET 1.3 – Beskriv et symptom på en sindstilstand 

Tips til Evaluering

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser, ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter. 

• Aktivitet 1.2: Der kan være brug for hjælp til og feedback på, hvordan eleverne udarbejder en spørgeguide, og hvordan de gennem analyse kan finde temaer i deres interview data. I den sidste skriftlige opgave kan man vælge at give eleverne skriftligt feedback. Alternativt kan man bede eleverne præsentere deres resultater i klassen og så give feedback dér, evt. i kombination med peer-feedback.