Skip to content

TEMA 7

HVAD ER NORMALT?

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

Hvilke værdisystemer og normer ligger bag diagnosen og holdningerne til depression? 

Hvad er et normalt fungerende menneske, hvem er ‘ikke normal’ og hvor passer depression ind? 

Hvem er syg, og hvem er rask? 

Der er altid nogle værdisæt og noget normativt bagved, når man skal vurdere, om et menneske er syg og har en depression. For mange menneskers vedkommende er depression en rigtig sund reaktion på noget, som f.eks. en overbelastning fra stress eller en voldsom situation som f.eks. coronapandemien.  

Det er også interessant at vurdere betydningen af normer i forbindelse med social adfærd. Menneskers tænkning og handling skal aldrig ses isoleret. Det er altid en del af en kultur og nogle normer: ‘sådan her skal man opføre sig, når man er normal’. 

Er man kun normal, når man er perfekt og får 12-taller? Måske kan en stræben efter at passe ind, ift. hvad man selv opfatter som det normale, skubbe et menneske ind i depression?


Læringsmål

• At undersøge hvilke værdier der ligger bag vurderingen af, at det ’at være ked af det’ og det ’at sørge’ er godt, sundt og normalt, imens det at have en depression samtidig er dårligt, sygt og unormalt?

• At reflektere over om depression kan være en sund reaktion på et samfundspres, et traume eller en sorg.

• At udarbejde og gennemføre kvantitativ spørgeskema.

Aktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at de studerende har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge én eller flere af aktiviteterne. I tema 6 er det dog en god ide at gennemføre Aktivitet 7.1 før Aktivitet 7.2, da 7.2 bygger videre på 7.1.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 7

AKTIVITET 7.1 – Diskussion: Hvem er syg og hvem er rask, og hvad vil det sige at være normal?

AKTIVITET 7.2 – Kvantitativ spørgeundersøgelse: Hvornår er man syg og rask, og hvad er egentlig normalt?

Læringsmål

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser, ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter. 

Aktivitet 7.2: Der kan være brug for hjælp til og feedback på, hvordan de studerende udarbejder de kvantitative spørgsmål, og hvordan de gennem analyse, kan finde temaer i deres data. I den sidste skriftlige opgave kan man vælge at give de studerende skriftligt feedback. Alternativt kan man bede de studerende præsentere deres resultater i klassen og så give feedback dér, evt. i kombination med med peerfeedback.