Skip to content

TEMA 3

HVORFOR BLIVER MAN DEPRIMERET?​

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

I det tredje tema præsenteres de studerende for en række personlige historier om, hvorfor disse personer (tror de) har fået depression. Målet er, at de studerende gennem diskussioner udvikler et nuanceret syn på, hvorfor man får depression.

De studerende bliver i dette tema præsenteret for tekster, podcasts og videoer, så de får viden om årsager og risikofaktorer for at få depression. 

Vi ønsker at bidrage til et nuanceret syn på, hvorfor man får depression, da den klassiske, kliniske definition af årsager til depression, samt de fordomme, som mange mennesker har ift. at få depression, overser kompleksiteten og mange af nuancerne. 

Igennem temaets materialer og øvelser kommer de studerende bl.a. til at diskutere forskellige biologiske, psykologiske og sociale/miljømæssige årsager og risikofaktorer fx. kan coronapandemien diskuteres som en faktor. 

En af pointerne er, at grunden til at man får depression er en kombination af forskellige risikofaktorer, mere end der er en enkelt årsag. Det kompliceres yderligere af, at depression kommer i forskellige grader, og nogen kun får depression en enkelt gang, nogen får flere depressive episoder og hos nogen bliver det blive kronisk.  

Vores intention er, at de studerende gennem arbejdet med materialerne og aktiviteterne udvikler deres eget nuancerede syn på, hvorfor man får depression.

Læringsmål

• At forstå og diskutere årsager og risikofaktorer for hvorfor man får depression.

• At undersøge og diskutere hvorfor nogen får depression en gang, nogen får depression flere gange og hos nogen bliver det kronisk. 

• At undersøge og reflektere over egne og andres forståelse og fordomme ift. hvorfor man får depression.

• At udarbejde og gennemføre et kvantitativ spørgeskema.

Aktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at de studerende har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge en eller flere af aktiviteterne.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 3.

AKTIVITET 3.1 – Kortlæg og diskutér: Hvorfor bliver man deprimeret?

AKTIVITET 3.2 – Diskussion: Hvorfor bliver nogen deprimeret flere gange?

AKTIVITET 3.3 – Kvantitativ spørgeundersøgelse: Hvad er den almindelige opfattelse, om hvorfor man bliver deprimeret?

Tips til evaluering

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter. 

Aktivitet 3.3: Der kan være brug for hjælp til og feedback på, hvordan de studerende udarbejder de kvantitative spørgsmål, og hvordan de gennem analyse, kan finde temaer i deres data. I den sidste skriftlige opgave kan man vælge at give de studerende skriftligt feedback. Alternativt kan man bede eleverne præsentere deres resultater i klassen og så give feedback der, evt. i kombination med med peerfeedback.