Skip to content

TEMA 5

SKYLD, SKAM OG IDENTITET​

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

I vores samfund er værdi, identitet og egenforståelse ofte tæt bundet op på, hvad man udretter og beskæftiger sig med, eller hvad man ‘bør’ udrette og gøre. 

Hvis man ikke lykkes med de ting, som man gerne vil gøre og forventer af sig selv, kan det skabe en følelse af bebrejdelse, skyld og skam og det kan medføre, at man ser sig selv som en “taber”. Jo flere nederlag man oplever, desto mere kan skammen komme til at fylde. 

Bebrejdelse, skyld og skam er normale følelser, vi alle sammen har, og i passende mængde kan de bidrage til, at vi kan leve sammen som sociale væsner, overholde de sociale spilleregler og ikke træder indover andres grænser. 

Men det kan blive usundt, hvis bebrejdelse, skyld og skam dominerer ens selvsyn, identitet og værdier. Selvbebrejdelse, skyld og skam kan komme til at fylde meget i ens liv, hvis man ikke lever op til sine værdier og forventninger til sig selv. 

Personen med depression kan opleve at alt mislykkes, og de opbygger en fundamental skam, som kan præge deres liv – især når de bliver ved med at forvente, at de skal leve op til deres egne høje ambitioner. Sådan behøver det ikke at være – og det er vigtigt at lære. 

Læringsmål

• At forstå hvordan ens værdier og forventninger til sig selv, i en øget grad, kan føre til en depression f.eks. under coronapandemien.

• At reflektere over at man kan skabe bebrejdelse, skyld, skam og belaste sit syn på sig selv (sin identitet), hvis man begrænser sig til et værdisystem, som kun har fokus på funktionelle gøremål, – et funktionelt verdensbillede. Dvs. hvis man kun gør det, som man synes, at man ‘bør’ gøre, og glemmer hvad man synes, er meningsfuld, rart og sjovt at gøre.

Aktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at de studerende har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge én eller flere af aktiviteterne.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 5

AKTIVITET 5.1 – Diskussion: Bebrejdelse, skam og skyld og depression

AKTIVITET 5.2 – Diskussion og Billed-dating: Skam og skyld i hverdagen 

AKTIVITET 5.3 – Find en karaktér: Refleksion over forskellige syn på livet 

Tips til evaluering

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser, ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter.