Skip to content

TEMA 6

SOCIALE RELATIONER OG DEPRESSION​

TIL UNDERVISEREN

Læringsformål

Sociale relationer er vigtige for alle mennesker, også for mennesker med depression. Men i sociale relationer, bindes man op på implicitte forventninger og forpligtelser. Selvom man måske ikke forventer, at man giver og tager 50-50 i en sund relation, så er der alligevel en forventning i forhold til, at begge parter giver og modtager. Når man vælger at give noget (f.eks. opmærksomhed), så er det et tegn på, at man “gerne vil” det andet menneske. 

I dette tema eksemplificeres, hvordan de normale sociale relationer kan begynde at smuldre i relationen med personer med depression. 

Hvis personen ikke lever op til forventningerne om gensidighed, kan der ske det uheldige, at man kan miste de gensidige følelser. Hos den pårørende kan der opstå implicitte tavse bebrejdelser, som man ikke engang selv lægger mærke til. Det kan lede til, at personen med depression får en større oplevelse af skyld, skam og selvbebrejdelse. I værste tilfælde kan det føre til, at relationen ophører. 

De sociale forbindelser er afgørende for, hvordan vi har det med os selv. Derfor bliver begge parter nødt til at genoverveje og forventningsafstemme i en social relation, hvor depression er involveret. Ved at snakke højt om problematikken kan man måske finde nye måder at være sammen på i de depressive perioder. 

Derudover vil de studerende reflektere over, hvordan man, som pårørende, kan bevæge sig væk fra det funktionelle samvær. F.eks. ikke: “kom nu går vi en tur, fordi det er sundt at få friske luft og motion” (funktionelt), men: “kom nu går vi en tur, fordi jeg har lyst til at være sammen med dig”. 

For et menneske med depression kan det sociale både være det værste (funktionelt) og det bedste (omsorgsfuldt, hyggeligt og uforpligtende).


Læringsmål

• At reflektere over hvordan sociale relationer kan forandre sig, når et menneske får en depression.


• At reflektere over hvordan man kan finde frem til nye måder at være sammen på, hvis en pårørende får en depression.

Aktiviteter

Vælg aktiviteter ift. relevans og den tid I har til rådighed. Alle aktiviteterne bygger på, at de studerende har læst og hørt materialet i forberedelsen. Man kan vælge én eller flere af aktiviteterne.

Forberedelse: Podcast og tekst til Tema 6

AKTIVITET 6.1 – Diskussion af de forskellige positioner: Menneske med depression vs. den pårørende

AKTIVITET 6.2 – At skabe gode sociale relationer

Tips til evaluering

Læringsforløbet er baseret på, at underviseren arbejder med formative evalueringsprocesser, ved kontinuerligt at guide og give feedback individuelt, til gruppearbejdet og til klassediskussionerne i alle aktiviteter.