Skip to content

TEMA 6

SOCIALE RELATIONER OG DEPRESSION​

TIL STUDERENDE

Indhold

• At få forståelse for hvordan sociale relationer kan forandre sig, når et menneske får en depression.
• At få ideer til hvordan man kan finde frem til nye måder at være sammen på, hvis en pårørende får en depression.

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKStEN HERUNDER

- Episode 5: Den manglende hovedperson (hele episoden)

- Episode 7: Selvorganiserende, kritiske systemer (08.52-11.32)

I episode 5 forsvinder Troels.

Hvorfor trækker man sig, og hvorfor kan det være svært at tale med sine pårørende om det, hvis man har en depression? 

Hvordan kommunikerer man med et menneske, som har en depression? 

Det kan være svært at være pårørende til en person med depression, fordi man som pårørende ikke kan forstå depressionens adfærd. 

Alvilda, som er Troels datter, fortæller om at vokse op med en fraværende far og om følelser som vrede, frustration og skuffelse. 

Linnea og Alvilda taler om depression både indefra og udefra og tager emner som skam og ansvar op, set i forhold til sociale relationer.

FORBEREDELSE

LÆS TEKStEN HERUNDER

Sociale relationer og depression

 

Relationer består af gensidige følelser, forpligtelser og forventninger til hinanden. Ordet “gensidig” er vigtigt, fordi vi i langt de fleste relationer forventer, at vi får det tilbage, som vi selv giver, hvad angår opmærksomhed, hensynsfuldhed og hjælpsomhed. 

Bliver relationen ensidig, opstår der en ulighed, hvilket er problematisk for relationen. 

Udfordringen er for mange mennesker med depression at bibeholde sine relationer uden at skuffe eller miste gode venner eller bekendtskaber, fordi ens egne udfordringer og selvbebrejdelse gør det svært at give noget tilbage i relationen. 

I starten af et depressionsforløb vil et familiemedlem, en partner eller en ven måske sætte ind med stor hjælpsomhed og opmærksomhed, da de fleste relationer vil tillade ulighed for en periode. Men denne ulighed i relationen har en ophørstid. Hvis ikke der forventningsafstemmes og åbnes op for, hvorfor relationen ikke er, som den plejer at være, kan det ske, at den depressionsramtes passivitet opfattes som uvilje eller hensynsløshed overfor familiemedlemmet, partneren eller vennen. De oplever derfor, at de er alene om at opretholde relationen, og at den depressionsramte ikke byder ind med noget i den fælles relation.  

Det er svært for en person med depression at leve op til de normale forventninger i en relation. Men at tale om hvorfor og hvordan, kan måske afhjælpe de mange problemer, skuffelser og bebrejdelser, der ofte opstår i relationerne. For personen med depression er relationerne af stor betydning, og for mange er relationerne altafgørende for at vende tilbage til en bedre tilværelse. 

Dvs. personer med depression har brug for nære relationer, men har svært ved at opretholde relationerne. 

Så hvad gør man ved sådan et dilemma?  

FORSLAG TIL
AKTIVITETER

AKTIVITET 6.1 - Diskussion af de forskellige positioner: MENNESKE MED DEPRESSION vs. den pårørende

 

De sociale relationer kan antage nye former, hvis man får en depression. Det kan være svært både som deprimeret og som pårørende. Der kan blive brug for at sige tingene højt, at skabe nye forventninger til hinanden og at være sammen på en ny måde. Den sociale relation er dyrebar, og hvis man kan finde nye fælles samværsformer, kan det hjælpe personen med depression videre.

I klassen:
Diskutér

Læs fra scenen i teaterstykket, hvor “Randi ringer Viggo hjem”. SE NEDENSTÅENDE TEATER-manuskript.

I har  lyttet til podcasten, læst teksten til tema 5 og har læst teaterstykkets scene.

Diskutér i klassen de sociale relationer ud fra de ting, som I har hørt og læst.

Hvilke problematikker kan man som pårørende til et menneske med depression opleve ift. de fælles sociale relationer? (Alvilda, Alvildas mor, Viggo) 

Skriv temaerne op i fællesskab.

Er det f.eks. i orden at Troels og Randi gør, som de gør? 

 

 

 

 

 

Hvad er grundene til at disse forskellige temaer/problematikker opstår, og hvordan hænger de sammen? 

(Måske er I ikke alle sammen helt enige, – der er ikke nødvendigvis et klart svar).

Hvad betyder det, om du er far, hustru, datter, om du er studerende? 

Hvordan er det at bo på kollegie og være depressiv, – eller at bo sammen med en person med depression? 

2 &2:
Diskutér

Del jer op i 2 &2  og tag hvert standpunkt, person med depression og pårørende.

Diskutér de dilemmaer der kan opstå, når man:

På den ene side:

Har en depression, og har et stort behov for at tage tingene, som man magter dem. 

Overfor den anden side:

Hvilke forpligtigelser og ansvar har jeg stadig, når jeg er deprimeret, f.eks. i forhold til mit eget barn.

Hvordan kan man sammen (person med depression og pårørende) løse de svære dilemmaer?

AKTIVITET 6.2 - At skabe gode sociale relationer

 

Det kan være svært at skabe og bevare gode relationer, hvis man får en depression. 

Den samme oplevelse kan pårørende til mennesker med depression have. 

Så hvordan kan man hjælpes ad med at skabe en fortsat god relation? 

Hvad er en god relation, når man har en depression? 

Hvordan kan man snakke med hinanden og lave en forventningsafstemning, så begge parter er indforståede med, hvordan man skal handle og agere med sine frustrationer?

2 og 2
Fælles aftaler og regler

Udarbejd 2 og 2 regler for og ideer til fælles aftaler, man som menneske med depression og pårørende, kan lave.

F.eks. aftaler for at passe på/bevare de sociale relationer, hvis depressionen skulle vende tilbage.
I klassen
Diskutér

Læs på skift jeres fælles regler aftaler op i klassen.

Diskutér i fællesskab om reglerne og aftalerne er realistiske ud fra den viden, I har om sociale relationer og depression.


Individuelt:

Læs følgende 2 grupper af citater, der er eksempler på gode og svære oplevelser med sociale relationer for mennesker med depression.

 I kan også vælge at skiftes til at læse citaterne op i klassen.

I klassen:
Diskutér

Diskutér og opskriv nu i fællesskab:

Gode relationer: Ud fra citaterne, kom med temaer og eksempler på, hvornår er en relation god for mennesket, der har en depression?

Svære relationer: Ud fra citaterne, kom med temaer og eksempler på, hvornår er en relation svær for mennesket, der har en depression?

Hvad tror I, der er godt, og hvad er svært for den pårørende i de temaer/eksempler, som I lige har skrevet op?

Citater: Gode oplevelser med sociale relationer

Teaterstykket 'Menneskebyrden' manuskript

Scene: Randi ringer Viggo hjem


• Randi: Ha Ha! Meget morsomt! 

Lige inden jul var jeg indkaldt til en tjenestelig samtale, hvor jeg fik at vide, at min stilling skulle nedlægges i forbindelse med en fusion, men at jeg ville få en ny stilling med nogle andre opgaver – men dagene gik og jeg fik bare ikke noget at vide… 

Og stille og roligt fjernede ledelsen bare flere og flere af mine funktioner – så til sidst havde jeg slet ikke noget at lave.

Så jeg endte med at gå rundt i nærmest sådan en Zombie-verden.

Jeg gik rundt inde på det der kontor, gik mellem døren og vinduet, hvor min taske var, og så gik jeg hen og kiggede på computeren, og så gik jeg hen til døren og så tilbage igen. Altså fuldstændig som en løve i et bur, for jeg kunne, jeg ku… jeg ku… slet ikke… jeg kunne ikke finde ud af at sætte mig ned. Jeg kunne ikke koncentrere mig… jeg kunne ingenting. Og til sidst så ringede jeg til min mand, Maskinmesteren, og så.. så tudede jeg bare og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og så sagde han, jamen så må du jo tage hjem. Nåe ja… Jeg kunne slet ikke finde ud af at handle.

Og så meldte jeg mig syg og tog hjem.

Og så blev dagene virkelig lange og grå og indholdsløse.

Jeg følte, at jeg var koblet af alt. Jeg er vandt til at omgås masser af mennesker hver dag. Nu lå jeg der hele dage alene og ventede bare på, at der skulle komme nogen hjem til mig? Angsten var grænseløs og altopslugende.

Jeg kunne ikke noget. Jag havde bare den der fornemmelse af at blive suget ud i intetheden. Jeg kunne ikke tage mig sammen til noget som helst. Og jeg var bage for, hvad jeg kunne finde på at gøre ved mig selv, så jeg ringede til nogle veninder og var helt ude af den. Den ene af de veninder blev så forskrækket, at hun ringede til min mand, og sagde til ham, at han blev nødt til at tage hjem. 

Men i det øjeblik jeg hørte hans trin og nøglen i låsen, så forsvandt angsten, for så var jeg jo ikke længere alene. 

• Viggo: Randi!! Randi!! Hvor er du?!!!

• Randi: Hej. Åh, hvor er det dejligt at du er hjemme!

• Viggo: Hvad sker der?!! Hvad er der galt?

• Randi: Jeg har bare brug for, at der er nogen hjemme hos mig.

• Viggo: Men Eva ringede og sagde, at den var helt gal med dig. 

• Randi: Ja, men det var den også.

• Viggo: Men..

• Randi: Skal vi spise frokost?

• Viggo: Hvad fanden? Jamen er du så bare okay?

• Randi: Ja det er jeg, nu du er her.

• Viggo: Jamen… Er jeg taget hjem fra arbejde for ingenting?

• Randi: Nej. Jamen jeg havde det virkelig skidt!

• Viggo: Er du klar over, hvor bekymret jeg blev? Og så står du her fuldstændig, som da jeg gik i morges. Randi, det går simpelthen ikke.

• Randi: Jo, men det er så rædselsfuldt at være alene!!!

• Viggo: Jamen for fanden!!!

• (Viggo kyler sin taske i frustration og afmagt)

• Viggo: Jeg kan jo ikke tage hjem fra arbejde i tide og utide for ingen ting! Det går ikke!

• Randi: Nej, men så kan det være, at jeg slet ikke skal være her!

• Viggo: …Det der…

• Randi: Ja. Det var sådan, jeg havde det.

• Thomas: Hold da op.

• Rosa: Det kan man altså ikke være bekendt at true med at tage sit eget liv over for én der holder af en.

• Randi: Nej, det ved jeg da godt

• Thomas: Har man ikke også et ansvar selv?

• Randi: Jo, men… det er ret komplekst.

• Thomas: Nå… okay…?