Skip to content

TEMA 1

HVAD ER DEPRESSION

TIL STUDERENDE

Tilbage til alle temaer

HVAD ER DEPRESSION

FØR DU BEGYNDER

• At få forståelse for hvad depression er
• At adskille diagnosen og oplevelsen af depression
• At indsamle viden om den almindelige opfattelse af depression
• At udarbejde kvalitative interviews
• At beskrive et symptom på en sindstilstand

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKSEN HERUNDER.

LYT TIL PODCASTEN DEN SORTE HUND

Episode 1: Dækket springer (hele episoden)

Hvad er det egentlig der sker, når nogen får en de pression? Hvordan opleves depression? Og kan man bare blive glad igen ved at tænke positivt?

Her bliver vi introduceret til Troels og Linnea, som begge har førstehåndserfaringer med depression.

De møder også for første gang hinanden, og de deler deres refleksioner og oplevelser med hinanden. 

De stiller spørgsmålstegn ved samfundet og de disku terer forventninger, ensomhed og depressionens mange ansigter.

FORBEREDELSE

LYT TIL PODCASTEN &

LÆS TEKSEN HERUNDER.

TEKST TEMA 1

Hvad er depression?

Depression er klassificeret i ICD-11 (International Clas sification of Diseases) og DSM-V (Diagnostic and Statistic of Mental Disorders) som en affektiv lidelse, hvilket defineres som en forandring eller forstyrrelse i ens humør og følelser. 

Depression karakteriseres derfor som et depressivt humør, sænket stemningsleje eller en mangel af interesse i stort set alle aktiviteter (anhedoni).

Derudover skal mindst fire yderligere symptomer være gældende, som f.eks. ændringer i ens appetit, vægt, søvn, og psykomotoriske aktivitet; mangel på energi, følelser af mindreværd eller skyld, problemer med koncentrationen, med at træffe beslutninger og generelt med at tænke. 

ICD-11 udfolder også definitionen af depression ved at kendetegne det som følelser af tristhed, let til irritation, tomhed, mangel på nydelse og akkompagneret af andre kognitive-adfærdsmæssige symptomer og neuro-vegetative symptomer. 

Depression defineres på denne måde ud fra et klinisk perspektiv, men disse diagnosemanualer synes at glemme et vigtigt aspekt, nemlig hvordan personer som lever med depression, oplever det. Så hvordan ser depression ud fra et 1. persons perspektiv? Individer med depression oplever nogle af de ovennævnte symptomer, men i diagnosemanualerne opdeles symptomerne, og et helhedsorienteret billede af depression mangler.

F.eks. så kan personer med depression stadig opleve følelser som glæde og vrede, og de har også et højnet niveau af følelser som smerte. I diagnosemanualerne defineres de somatiske og kropslige forstyrrelser, samt hæmmet social funktionalitet, desuden som værende forårsaget af depression. Men nyere forskning viser, at disse snarere er en mere integreret del af depressionen og ikke nødvendigvis årsager til depressionen.

Det betyder, at personer med depression typisk har enormt store krav til sig selv, og en skadelig perfektionistisk indstilling, der gør det vanskelig for disse individer at føle sig tilfreds med deres mål. Forhøjede krav til sig selv skaber også et syn på verden, der bliver funktionalistisk, dvs. hvor man forsøger at leve op til krav til karriere, uddannelse, status, osv. Det er krav, som ikke nødvendigvis er ens egne, men skabt af en social og samfundsmæssig forventning.

Dette kan efterlade en selv med en mangel på mening i livet, når man fejler, og medvirke til at man ikke længere søger de ting, som faktisk er vigtige for en selv. Dette kan afstedkomme en depression. Så hvad er depression, og hvordan hænger forstyrrelse i ens humør og følelser sammen med de kropslige og sociale aspekter?

FORSLAG TIL
AKTIVITETER

AKTIVITET 1.1 – KORTLÆG OG DISKUTÉR:

HVAD ER DEPRESSION?

Fælles i klassen

Læs følgende citater, der er eksempler på, hvordan det kan opleves at have en depression. I kan også vælge at skiftes til at læse citaterne op i klassen. 

I Grupper

I har nu i tema 1-teksten læst og i podcasten hørt om, hvad depression er fra hhv. et videnskabeligt perspektiv og fra et 1. persons perspektiv.

TEGN I FÆLLESSKAB 2 MINDMAPS OVER “HVAD ER DEPRESSION”

Mindmap 1: Tegn/opskriv kendetegn og symptomer på depression set fra en videnskabelig vinkel. Brug teksten I har læst, samt evt. også de supplerende materialer, der linkes til herunder, til jeres beskrivelser.

Mindmap 2: Hvad er depression set fra et menneske, der selv oplever depressionen (dvs. fra et 1. persons perspektiv)? Tag udgangspunkt i hvad I har hørt personerne i podcasten, og i citaterne beskrive.

Fælles i klassen

FIND OG DISKUTÉR LIGHEDER OG FOR-SKELLE PÅ JERES 2 FORMER FOR MIND-MAPS

Hæng jeres mindmaps op i klassen – gå rundt til hver gruppes mindmaps – diskutér i fællesskab, for hver gruppes mindmaps: 

Hvad er forskellen på gruppens 2 mindmaps?

Er der en forskel på a) den videnskabelige diagnose depression, og b) hvordan depression opleves af de personer, som I har lyttet til/læst om? 

Hvad er forskellen på gruppens 2 mindmaps?

Hvilken betydning kan det få, at der er forskel? Beskriv forskellen med udgangspunkt i/argumenter fra gruppens 2 mindmaps.

SE DETTE KLIP

KLASSEDISKUSSION OM “DEN SORTE HUND”

Se videoen “Den sorte hund” – i fællesskab i klassen

Den sorte hund er en klassisk beskrivelse af, hvordan det opleves at have en depression. Se denne video, der fortæller om den sorte hund.

Diskutér i klassen:

I har selv taget stilling til, hvad depression er, da I skabte og diskuterede jeres mindmaps. Sammenlign nu jeres holdning med beskrivelsen af depression i Den Sorte Hund-videoen. Tal om forskelle og ligheder på filmens holdning og jeres holdinger i klassen.

I Grupper

I har nu i tema 1-teksten læst og i podcasten hørt om, hvad depression er fra hhv. et videnskabeligt perspektiv og fra et 1. persons perspektiv.

Udarbejd en spørgeguide

Formulér 3-5 spørgsmål der vil kunne give jer svar på, hvordan andre mennesker forstår depression.

Få inspiration til spørgsmålene fra det I har læst og hørt til denne lektion. 

Foretag jeres interview

Interview: Gå ud og interview 2-4 mennesker ud fra jeres spørgeguide.

Interview: Gå ud og interview 2-4 mennesker ud fra jeres spørgeguide.

Lav en analyse - hvad ved I nu, som I ikke vidste før?

Gennemlæs noterne: Er der nogle fælles temaer  i de svar, I har fået fra jeres informanter, ift. viden og/eller fordomme om depression?

Skriv: Skriv jeres forskellige temaer op.

Undersøg: Er jeres informanter enige, eller ser I forskelle i de svar, I har fået? Skriv om hvilke ligheder, og hvilke forskelle.

Analysér ift. teori: Sammenlign nu jeres empiriske analyse (den viden/de svar I har fået fra jeres undersøgelse) med de videnskabelige diagnoser for depression, deres kendetegn og symptomer. Find teorien/beskrivelsen af diagnoserne i teksten til tema 1 samt i det supplerende materiale.

AKTIVITET 1.2 – KVALITATIV SPØRGE-UNDERSØGELSE – VIDEN OG FOR-DOMME OM DEPRESSION?

I skal undersøge hvilke forståelser og fordomme, vi generelt har om personer med depression. Stemmer vores dagligdags opfattelse overens med de videnskabelige diagnoser? 

For at undersøge det skal I udvikle og gennemføre en kvalitativ spørgeundersøgelse/et interview: Målet er at finde ud af, hvilken viden og hvilke fordomme/antagelser andre mennesker har om depression.

Udarbejd en spørgeguide

Sammenlign i en tabel: Lav en tabel hvor I opstiller de videnskabelige kendetegn og symptomer på depression, over for de temaer, som I har fundet. Find på en måde, hvor I kan vise ligheder og forskelle imellem jeres undersøgelse og videnskaben.

Skriv i gruppen et fælles dokument på 10-20 linjer om

Forklar: Hvad I har undersøgt, og hvad målet for undersøgelsen var.

Indsæt jeres tabel og forklar den.

Brug de videnskabelige diagnosers kendetegn og symptomer til at argumentere for om jeres informanter har forstået, hvad depression er.

I Grupper

Vælg et fænomen: Vælg i fællesskab i gruppen et fænomen/en sindstilstand der har (direkte eller indirekte) relevans for for forståelsen af depression og begynd at udvikle en beskrivelse af det.

Vælg f.eks. fænomenet glæde eller meningsløshed. 

Spørg jer selv: Hvad er karakteristisk ved en person, der er [glad]? (Eller byt [glad] ud med det fænomen, som I selv har valgt). Hvilke symptomer oplever personen?

Brainstorm: Lav en brainstorm på kendetegn og symptomer ved at være [glad].

Brug f.eks. post-its eller padlet (Padlet.com), til at notere jeres kendetegn og symptomer.

Alle i gruppen deltager og jo flere kendetegn og symptomer jo bedre. 

Sortér: Sorter jeres post-its i områder eller temaer. Er der nogle, der er ens eller hører sammen?

Analysér

Hvilke kendetegn og symptomer, mener I, kan karakterisere det fænomen, som I har valgt?

Skriv nu i fællesskab en liste over kendetegn og symptomer på det fænomen I har valgt. Uddyb, så andre kan forstå. 

Forbered en præsentation af jeres fænomen, som I kan vise for klassen. (skriftligt eller mundtligt -aftales med læreren)

AKTIVITET 1.3 - Beskriv et symptom på en sindstilstand

Nu har I læst om, hørt om og arbejdet med diagnosen for depression. Men hvad betyder det, når man vælger at stille skarpt på et bestemt psykologisk fænomen? Og hvordan kan man gribe det an? I denne aktivitet får I erfaring med, hvordan man forstå bestemte sindstilstande og udvikle beskrivelser at sådanne fænomener inden for psykologi. 

Fælles i klassen

Hver gruppe fremlægger beskrivelsen af deres fænomen.

Alle giver feedback og kommer med kommentarer. Overvej f.eks.

Kan I selv relatere jer til hver af disse beskrivelser? 

Er det de rette ting, der er medtaget i beskrivelsen? Er man f.eks. [glad], når disse kendetegn og symptomer kan iagttages? 

Er der andre måder, man kan beskrive [glæde] på?

Diskutér i klassen:

Hvordan går man fra en beskrivelse af symptomer (som I selv lige har gjort) og til at udvikle en diagnose rent videnskabeligt? 

Prøv at sammenligne jeres beskrivelse med depressions diagnoserne.

Supplerende materialer til aktiviteterne

WHO’s beskrivelse af hvad depression er: 
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression 

American Psychiatric Association’s beskrivelse af depression: 
https://www.psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression

DSM-V: Psychcom’s beskrivelse af depression gennem DSM–5: 
https://www.psycom.net/depression-definition-dsm-5-diagnostic-criteria/

ICD-11 (International Classification of Diseases): 
https://icd.who.int/browse11/l-m/en